Podceňované riziko konzumácie energetických nápojov u detí školského veku sa skúma v nedávno publikovanom článku Mgr. Jany Holubčíkovej, PhD

Jeden z nedávno publikovaných článkov našej kolegyne, Mgr. Jany Holubčíkovej, PhD odhalila, že dospievajúci, ktorí konzumujú spoločne alkoholické a energetické nápoje, sú vystavení väčšiemu riziku negatívnych výsledkov správania ako ich rovesníci, ktorí pili len alkohol alebo len energetické nápoje alebo neboli ich nepili vôbec.

Nepriaznivý vplyv pitia energetických nápojov na správanie bol porovnateľný s konzumáciou alkoholu, ale jeho prevalencia bola oveľa vyššia. Naše zistenia by preto mali varovať a mobilizovať odborníkov v oblasti verejného zdravia a ďalších zainteresovaných strán, ktorí by mali zvýšiť povedomie o nepriaznivých účinkoch spotreby energetických nápojov a zaviesť intervencie zamerané na zníženie spotreby týchto nápojov dospievajúcimi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s