Tretí a posledný týždeň kvalitatívnej analýzy je za nami! Kódovali sme, tématizovali sme a vytvárali model – tentokrát pre sociálnu vetvu starostlivosti o deti s emocionálnymi a behaviorálnymi potrebami

Tretí a posledný týždeň kvalitatívnej analýzy je za nami! Kódovali sme, tématizovali sme a vytvárali model – tentokrát pre sociálnu vetvu starostlivosti o deti s emocionálnymi a behaviorálnymi potrebami.

IMG-8320

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s