Približne 6% dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní nemá prístup k starostlivosti. Avšak až 27% dospievajúcich v starostlivosti je, aj keď skríningový nástroj výskyt emocionálnych problémov a problémov v správaní nepotvrdil.

Naša štúdia prináša ďalšie výsledky. Zistili sme, že približne 6% dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní nemá prístup k starostlivosti. Avšak až 27% dospievajúcich v starostlivosti je, aj keď skríningový nástroj výskyt emocionálnych problémov a problémov v správaní nepotvrdil. Dôvody je možné hľadať v rodinnom prostredí. Rodičia dospievajúcich, ktorí boli v starostlivosti napriek absencii emocionálnych problémov a problémov v správaní mali horšiu socioekonomickú pozíciu, viac vlastných psychologických ťažkostí, horšie rodičovské zručnosti a menej sociálnej opory od rodiny.

Celý článok je možné si prečítať tu: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/19/7066/htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s