Dizertačná práca našej kolegyne Miriamy Lackovej Rebičovej úspešne obhájená na Univerzite v Groningene. Gratulujeme!!!

Máme obrovskú radosť z dizertačnej práce našej kolegyne Miriamy Lackovej Rebičovej s názvom “Adverse childhood experiences among adolescents with emotional and behavioural problems” realizovanej ako súčasť projektu Care4Youth, ktorá mala tú česť byť 6. októbra 2021 obhájená ako dvojitý doktorát medzi Univerzitou v Groningene a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Viac informácií nájdete tu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s